MAPCARE

Légende ci-dessous
MAPCARE

Për të mbajtur sistemin e navigimit  tuaj të përditësuar  si duhet, Citroën ofron përditësime të  hartave.

Hapi 1: Shkruani VIN (numrin e identifikimit të automjetit). Ai korrespondon me numrin serial të automjetit. Ju mund ta gjeni numrin Vin në dokumentin e regjistrimit të automjetit tuaj.

Hapi 2: Përgatitni   USB tuaj. Sigurohuni që të keni një  USB me një kapacitet minimal prej 8GB që është formatuar në FAT32 (Know more). Resetoni   USB tuaj përpara se të shkarkoni ndonjë përditësim.

Hapi 3: Tasti i aktivizimit të DRM për ta mbajtur atë deri sa të kërkohet më vonë gjatë instalimit.

Hapi 4: Shkarkimi i hartës të përditësuar.

Hapi 5: Nxirrni filet dhe kopjoini ato në  USB tuaj.

Hapi 6: Vendosni USB tuaj në portën USB të automjetit .