KARBURANTI: EMRA TË RINJ SIMBOLE TË REJA

Légende ci-dessous
KARBURANTI: EMRA TË RINJ SIMBOLE TË REJA

Emërtimet e karburanteve u ndryshuan më 12 tetor 2018 në 28 shtetet anëtare të BE dhe shtatë vende fqinje (Islanda, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Turqia, Norvegjia, Zvicra, Serbia dhe Lihtenshtajni).

 

Emërtimet e karburanteve janë harmonizuar në Evropë për të bërë më të lehtë për shoferët të përdorin pompat e karburantit në vendet e huaja dhe për të parandaluar ata që të zgjedhin llojin e gabuar të karburantit.
Emrat e rinj të karburanteve  shoqërohen me simbole të reja në stacionet e pompave dhe shërbimit.
Etiketat dhe emrat e rinj janë përshkruar më poshtë.

 EMËRTIMET  E REJA 3 PAMJE, 3 NGJYRA

 

 

Llojet e karburantit dallohen më tej me simbole të reja me një ngjyrë specifike.
• Karburantet e benzinës simbolizohen nga qarqet, që rrethojnë emrin e çdo karburanti
• Karburantet me naftë simbolizohen nga sheshet
• Karburantet e gazta simbolizohen nga format e diamantit.
Benzina karakterizohet nga ngjyra të ftohta (bojëqielli ose të gjelbër), nafta me ngjyra të ngrohta (të verdhë ose portokalli) dhe karburant i gaztë nga ngjyra blu.

EMRAT E RINJ TE NAFTES

 Emrat e rinj e bëjnë më të lehtë për shoferët të identifikojnë llojin e duhur të karburantit për makinën e tyre..

BENZINA

Emrat e karburanteve të benzinës fillojnë me gërmën E, e ndjekur nga një numër që korrespondon me sasinë maksimale të autorizuar të biokarburantit të etanolit.
Unleaded 95 ose 98 tani quhet E5, sepse përmban deri në 5% bioetanol, ndërsa Unleaded 95 E10 tani quhet thjesht E10 dhe super etanoli tani quhet E85.

NAFTA

Emrat e karburanteve me naftë fillojnë me letrën B, e ndjekur nga një numër që tregon sasinë maksimale të autorizuar të biokarburantit të prodhuar nga vaji vegjetal .
Nafta standarde tani quhet B7 dhe karburanti i ri nafte i autorizuar për të mbajtur deri në 10% të biokarburanteve quhet B10. Nafta sintetike tani emërtohet XLT.

 KARBURANTET E GAZTA

Emrat e karburanteve të gaztë janë ndryshuar tërësisht. Hidrogjen tani quhet H2, ndërsa të tjerat tani përmenden me shkurtimet  e tyre në anglisht: GLN për gazin e lëngëzuar , CNG për gazin natyral të ngjeshur dhe LNG për gaz natyror të lëngshëm.

CITROËN DHE EMËRTIMET E KARBURANTIT

Etiketat e reja tani mund të shihen në stacionet e shërbimit. Ata gjithashtu do të shënohen në manualet e përdorimit dhe në tapat e karburantit të të gjitha automjeteve të reja të shitura në Evropë.