April 9, 2019

VENDOSNI DATËN E GPS

TË RREGULLOJE MOSFUNKSIONIMIN E LIDHUR ME "NUMRI I JAVËS ROLL OVER"

Më 6 prill 2019, vendosja në 0 të marrësit satelitor GPS satelitor të përdorur për menaxhimin e sistemit të navigimit, i quajtur "Java Numri Roll Over", mund të gjenerojë keqfunksionime të vogla. Nëse jeni i shqetësuar nga kjo mosfunksionim, mund ta korrigjoni lehtë.

Analiza e bërë nga ekspertët tanë tregon se vetëm sistemet e navigimit në bord “My Way – Wip Nav” të prodhuara në mes të viteve 2007 dhe 2015 mund të ndikohen nga ky fenomen.

Nuk do të ketë mosfunksione të mëdha. Vetëm viti i shfaqur do të jetë i gabuar: 2099 në vend të vitit 2019.
Nëse e hasni këtë fenomen, ju vetëm duhet të:
– Korrigjoni datën në cilësimet
(SET-UP / DATE & TIME SETTING)
– Shënoni sincronizimin automatik GPS.