KITI I DISTRIBUCIONIT TE AUTOMJETIT TIM

Légende ci-dessous
KITI I DISTRIBUCIONIT TE AUTOMJETIT TIM

PËR TË CAKTUAR NJË TAKIM ME SERVISIN E AUTORIZUAR CITROEN, JENI TË LUTUR TË KONTAKTONI NË NUMRAT E MËPOSHTËM:

Tel: + 355 48 200 999
Mob: + 355 69 20 78 857
e-mail: service@citroen.com.al

FALEMINDERIT PËR BESIMIN!

”AUTO FRANCE – AL”, PËRFAQËSUES ZYRTAR I CITROEN NË SHQIPËRI.

DERI MË 30 QERSHOR 2019

Përfitues janë vetëm automjete të shitura nga kompania “AUTO FRANCE – AL” shpk.
Modalitetet e përfitimit janë të disponueshme në Servisin e Autorizuar Citroën në Tiranë.