I SERVISUAR NGA PRODHUESI I MAKINËS SIME

Kompania "Auto Francë - AL" [Citroen Shqipëri], për periudhën 01 Dhjetor - 31 dhjetor 2018, ka kënaqësinë tju paraqesë ofertën e fundvitit referuar paketës së mëposhtme

PAKETA : I SERVISUAR NGA PRODHUESI I MAKINËS SIME
20% ZBRITJE NË SHËRBIMET PERIODIKE TË AUTOMJETIT TUAJ (VAJ+FILTRA),
20% PËR SEGMENTIN E FRENIMIT (FERROTA; TAMBURË; CEPA; ETJ…)
10% ZBRITJE NË SEGMENTIN E BATERIVE;

PËR TË CAKTUAR NJË TAKIM ME SERVISIN E AUTORIZUAR CITROEN, JENI TË LUTUR TË KONTAKTONI NË NUMRAT E MËPOSHTËM:

Tel: + 355 48 200 999
Mob: + 355 69 20 78 857
e-mail: service@citroen.com.al

FALEMINDERIT PER BESIMIN!

”AUTO FRANCE – AL”, PËRFAQËSUES ZYRTAR I CITROEN NË SHQIPËRI.

NGA 01 DHJETOR DERI MË 31 DHJETOR 2018

Oferta është e limituar në kohë dhe sasi konform stokut aktual të kompanisë dhe furnizmeve që kryhen brenda periudhës 01 Dhjetor de ri më 31 Dhjetor 2018.
Përfitues janë vetëm automjete të shitura nga kompania “AUTO FRANCE – AL” shpk.
Modalitetet e përfitimit janë të disponueshme në Servisin e Auto rizuar Citroën në Tiranë.