OFERTË DIMËRORE

Përfitoni nga dimërore oferta deri më 20.02.2022.

FALAS
KONTROLL MEKANIK DHE ELEKTRONIK*
-15% ULJE
VAJ MOTORI, FILTRA DHE ANTIFRIZE**

*Kontrolli mekanik dhe elektronik falas ofrohet vetëm për klientët e kompanisë “AUTO FRANCE – AL” Shpk, për automjete të cilët ndodhen jashtë periudhës 2 vjeçare të garancisë Citroën. Paketa promocionale është integrale dhe nuk mund të aplikohet e ndarë.
**Ulje e aplikuar në masën 15% për zëvendësimin e vajit të motorit, filtrave të makinës, antifrizës dhe hakun e punës.
Periudha e ofertës promocionale: nga 20 Janar deri më 20 Shkurt 2022.