CITROËN C4

Oferte_Citroen C3_1

A është Citroën juaj 3 vjet ose më i vjetër? Për të, ne kemi studiuar zgjidhje ekskluzive të mirëmbajtjes që plotësojnë nevojat aktuale të automjetit tuaj, duke kombinuar një shërbim me cilësi të çertifikuar me një çmim pa surpriza.

Dhe për të qenë transparent, menjëherë ju tregojmë çmimet fikse më të mira që disponojmë për çdo ndërhyrje, duke ju siguruar qartësi në çmim, përfitueshmëri maksimalepër ndërhyrjet më të rëndësishme për automjetin tuaj.

Kjo do të thotë që në kuotën e Riparuesit tuaj Citroën, gjithmonë do të gjeni çmimin më të mirë për pjesë të importuara drejtëpërdrejtë nga magazina qëndrore e Prodhuesit.

Citroen c4

NGA 01 SHKURT DERI ME 31 MARS 2018

Oferta është e limituar në kohë dhe sasi konform stokut aktual të kompanisë dhe furnizmeve që kryhen brenda periudhës 01 Shkurt de ri më 31 Mars 2018.
Përfitues janë vetëm automjete të shitura nga k ompania “AUTO FRANCE – AL” shpk.
Modalitetet e përfitimit janë të disponueshme në Servisin e Auto rizuar Citroën në Tiranë.